طلق چراغ عقب دوو ماتیز
پست شده در طلق چراغ عقب دوو ماتیز

طلق چراغ عقب دوو ماتیز

طلق چراغ عقب دوو ماتیز

خودرو ماتیز یک فرآورده شناخته گردیده و جالب از کمپانی کره‌ای دوو میباشد که از آخرها ده سال نود میلادی وارد بازارهای مشهور شد. این خودرو در جمهوری اسلامی ایران به وسیله کرمان موتور و در مسافت سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ به ساخت و ساز میرسید.

طلق چراغ عقب دوو ماتیز
طلق چراغ عقب دوو ماتیز

دوو ماتیز محصولی جلوتر از فرصت خویش بود که در صدر به وسیله مصرف‌کنندگان گزینه تمسخر قرار گرفت، ولی کم کم لیاقت خویش را اثبات نموده و حتی شالوده‌گذار ساخت خودروهای مختلفی شد. ایجاد دوو ماتیز در کشور‌ایران بعداز ورشکست شدن کمپانی دوو و خرید آن بوسیله جنرال موتورز متوقف گردیده و بازار در انحصار مثال شبیه چینی یعنی ام او ام ۱۱۰ قرار گرفت.

طلق چراغ عقب دوو ماتیز
طلق چراغ عقب دوو ماتیز

دوو ماتیز در حین ایجاد با خودروهای خرد شهری بازار نظیر پراید و رنو پی کی رقابت می کرد. چگونگی تشکیل داد قابل قبول، مصرف سوخت کمتر و فضای جادار کابین برای مثال مزایایی بودند که‌این خودرو خرد کره‌ای را در قبال رقبای وطنی بلندتر جلوه داده و منجر می‌شدند تا معایب دوو ماتیز خرد شمرده خواهد شد. با این درحال حاضر خروج زودهنگام دوو ماتیز از خط ساخت بازار را در انحصار رقبای وطنی اش قرار بخشید و اندکی آنگاه نیز ام او ام ۱۱۰ با توکل بر خوش‌نامی دوو ماتیز توانست سهمی را در بازار داخلی به خویش تخصیص دهد.

طلق چراغ عقب دوو ماتیز
طلق چراغ عقب دوو ماتیز

منو

09194259957